Regulamin sklepu

Regulamin zakupów

Sklep internetowy Hydromotus.pl, dostępny pod adresem Hydromotus.pl, prowadzony jest przez Rolmet s.c. Siedziba firmy znajduje się w Grabowie nad Prosną przy ul. Kolejowej 31. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 514-00-02-970.

Regulamin zakupów

Sklep internetowy Hydromotus.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://www.hydromotus.pl.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie Hydromotus.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Hydromotus.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w prowadzonych przez Rolmet s.c. sklepach stacjonarnych. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie Czas i koszt dostawy.

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, sklep Hydromotus.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru lub w kasie sklepu stacjonarnego. Sklep Hydromotus.pl zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru,  wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem kart płatniczych. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, niestety termin samej weryfikacji nie jest zależny od sklepu; z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu na Czas i koszt dostawy.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Hydromotus.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.  W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową.

 

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż:

 

termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

 

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, , a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

 

Przesyłki są dostarczane  firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Rolmet s.c. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego punktu odbioru osobistego. O możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie odsyłamy do magazynu, a zamówienie anulujemy.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

Produkt należy odesłać na własny koszt, na adres naszego magazynu bądź dostarczyć osobiście do naszego sklepu stacjonarnego. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje są podane w zakładce Reklamacje na stronie Hydromotus.pl.  Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Rolmet s.c. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Rolmet s.c.

Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Rolmet s.c. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.  Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Hydromotus.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

Sklep Hydromotus.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Hydromotus.pl w związku z zakupami jest Rolmet s.c.  z siedzibą Grabowie nad Prosną (ul. Kolejowa 31, 63-520 Grabów nad Prosną). Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Hydormotus.pl  Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.